دریاچه چیتگر تهران

دریاچه چیتگر

تاثير دریاچه چیتگر تهران بر جذب مشتريان و خريداران منطقه ۲۲

تاثير دریاچه چیتگر تهران بر جذب مشتريان و خريداران منطقه 22   دریاچه چیتگر تهران يكي از زيباترين عوارض مصنوعي بوده كه در غرب تهران ايجاد شده و همين كار باعث خوشي آب و هواي منطقه شده است. دریاچه مصنوعي چیتگر تهران باعث ايجاد...

مقایسه آگهی ها

مقایسه