۱۱۷ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک دریاچه

 • 3,729,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در مجتمع وزارت کار املاک دریاچه چیتگر

 • 5,850,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۲ متر آپارتمان در شهرک صدرا املاک دریاچه

 • 3,500,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 112 مترمربع

۱۰۸ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک چیتگر

 • 3,132,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 108 مترمربع

۱۲۵ متر آپارتمان در برج های یاس املاک چیتگر

 • 4,650,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 125 مترمربع

۸۵ آپارتمان در شهرک شهید باقری املاک دریاچه

 • 2,100,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 82 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک دریاچه

 • 3,729,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در مجتمع وزارت کار املاک دریاچه چیتگر

 • 5,850,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۲ متر آپارتمان در شهرک صدرا املاک دریاچه

 • 3,500,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 112 مترمربع

۱۰۸ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک چیتگر

 • 3,132,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 108 مترمربع

۱۲۵ متر آپارتمان در برج های یاس املاک چیتگر

 • 4,650,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 125 مترمربع

۸۵ آپارتمان در شهرک شهید باقری املاک دریاچه

 • 2,100,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 82 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک دریاچه

 • 3,729,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در مجتمع وزارت کار املاک دریاچه چیتگر

 • 5,850,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۲ متر آپارتمان در شهرک صدرا املاک دریاچه

 • 3,500,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 112 مترمربع

۱۰۸ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک چیتگر

 • 3,132,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 108 مترمربع

۱۲۵ متر آپارتمان در برج های یاس املاک چیتگر

 • 4,650,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 125 مترمربع

۸۵ آپارتمان در شهرک شهید باقری املاک دریاچه

 • 2,100,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 82 مترمربع

۱۳۸ متر آپارتمان در برج صیاد فاز ۱ املاک چیتگر

 • 3,970,000,000تومان
 • خواب: 3
 • 138 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک دریاچه

 • 3,729,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۷ متر آپارتمان در مجتمع وزارت کار املاک دریاچه چیتگر

 • 5,850,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 117 مترمربع

۱۱۲ متر آپارتمان در شهرک صدرا املاک دریاچه

 • 3,500,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 112 مترمربع

۱۰۸ متر آپارتمان در برج های زیتون املاک چیتگر

 • 3,132,000,000تومان
 • خواب: 2
 • 108 مترمربع

مقایسه آگهی ها

مقایسه