تاثير دریاچه چیتگر تهران بر جذب مشتريان و خريداران منطقه ۲۲

  • 3 سال پیش
  • 1
دریاچه چیتگر

تاثير دریاچه چیتگر تهران بر جذب مشتريان و خريداران منطقه ۲۲  

دریاچه چیتگر تهران يكي از زيباترين عوارض مصنوعي بوده كه در غرب تهران ايجاد شده و همين كار باعث خوشي آب و هواي منطقه شده است. دریاچه مصنوعي چیتگر تهران باعث ايجاد آرامش در منطقه ۲۲ تهران شده و تفريحات سالم و رستوران هاي متنوع همگي باعث شده كه دریاچه چیتگر تهران به يك مركز توريستي غرب تهران تبديل شود.

دریاچه چیتگر تهران يك پديده مصنوعي است

دریاچه چیتگر تهران و تمايل مردم نسبت به خريد واحدهاي آپارتماني

دریاچه چیتگر تهران موجب شده كه سيل عظيمي از خريداران و مشتريان به سوي منطقه ۲۲ تهران گسيل شود و هر روزه بر تعداد خريداران و مشتريان افزوده مي شود. تفريح و سرگرمي بر روي دریاچه چیتگر تهران يكي از موضوعات داغ مردم تهران است و دوست دارند كه ساعات طولاني را در كنار يا روي درياچه تفريح كنند. مردم دوست دارند كه نزديك به درياچه بوده و هميشه به آن دسترسي داشته باشند. اين شور و اشتياق باعث مي شود كه تمايل به خريد يكي از واحدهاي آپارتماني را داشته باشند. شما مي توانيد جهت دسترسي به جديدترين اطلاعات واحدهاي مسكوني/ تجاري منطقه به ما، يعني مشاور املاك برج بلند مراجعه كنيد.

دریاچه چیتگر
دریاچه چیتگر تهران در جذب مشتري املاك منطقه ۲۲ تاثير به سزايي داشته است

دریاچه چیتگر تهران و ايجاد آب و هواي خوب و خوش در منطقه

دریاچه چیتگر تهران موجب شده كه منطقه ۲۲ تهران به يكي از دوست داشتني ترين مناطق تهران تبديل شود و علاوه بر اين موجب شده كه آب و هواي منطقه ، جذاب و دوست داشتني و خوب و خوش به نظر برسد. دریاچه چیتگر تهران اگرچه مصنوعي است ولي در ايجاد آب و هواي خوب و خوش در منطقه تاثير به سزايي دارد و به همين دليل اكثر خريداران و مشتريان دوست دارند كه در اين منطقه، واحد آپارتماني را خريداري كنند.

 دریاچه چیتگر تهران، عاملي براي توسعه منطقه ۲۲

دریاچه چیتگر تهران در رشد و توسعه منطقه ۲۲ نقش بسزايي دارد و مردم دوست دارند كه بتوانند از همه تفريحات منطقه استفاده كنند. اين درياچه موجب شده كه بسياري از مردم و خريداران نسبت به خريد واحدهاي مسكوني در منطقه، تمايل بسيار زيادي داشته باشند.

اهداف ايجاد دریاچه چیتگر تهران در منطقه ۲۲

درياچه چيتگر يكي از بهترين جاذبه هاي منطقه ۲۲ تهران است كه بسياري از مردم دوست دارند كه براي استفاده از تفريحات اين منطقه از محلات دور و نزديك به اين منطقه مي آيند تا بتوانند در كنار اين درياچه ساعاتي را بياسايند. درياچه بخاطر ايجاد توسعه گردشگري، ايجاد آب و هواي خوش در منطقه، افزايش ظرفيت اكولوژيكي منطقه، رشد و گسترش ظرفيت تفريح و تفرج منطقه، ايجاد محيطي دلنشين و جذاب براي اهالي منطقه و مردم تهران ايجاد شده است.

شهرک چیتگر
دریاچه چیتگر تهران در رشد و توسعه برج سازي موثر است

دریاچه چیتگر تهران و تمركززدايي

در طول سال هاي گذشته بخاطر سياست هاي دولت، جمعيت شهر و استان تهران به قدري افزايش يافت كه جمعيت مازاد به ناچار به حاشيه هاي تهران پناه بردند و از اين جا بود كه حاشيه نشيني در شهر تهران ايجاد شد و به تدريج رشد و توسعه يافت و به مرور زمان مسائل حاشيه نشيني كه مملو از ناهنجاري هاي اجتماعي و اخلاقي بود را دامن زد. مشاوران دولت به مرور زمان اين مشكل را متوجه شدند و بر آن شدند كه هم از تمركزگرايي جمعيت تهران جلوگيري كرده و هم اين كه بتوانند مردم تهران به منطقه بكشانند كه به رشد و توسعه اين منطقه كمك كند. در اين راستا بود كه منطقه ۲۲ تهران ايجاد شد تا مردم خود نسبت به سكونت در اين منطقه تمايل نشان داده و اكنون ساكنان منطقه ۲۲ تهران به تدريج بيشتر و بيش تر مي شوند.

دریاچه چیتگر و ويو به درياچه

خريداران و مشترياني كه در منطقه ۲۲ تهران واحدهاي آپارتماني مسكوني/ تجاري را خريداري مي كنند دوست دارند كه از داخل واحد خود بتوانند دریاچه چیتگر را تماشا كنند. ويو به درياچه خود يكي از مزاياي واحدهاي منطقه ۲۲ تهران است كه اكثر خريداران و مشتريان نسبت به اين قضيه تاكيد مي كنند. ويو به دریاچه چیتگر تهران باعث زيبا به نظر رسيدن واحد مسكوني/ تجاري منطقه ۲۲ تهران مي شود.

جاذبه توريستي دریاچه چیتگر تهران

دریاچه چیتگر تهران به قدري معروف است كه حتي شهر تهران با درياچه و پارك جنگلي چيتگر مي شناسند و در اخبار خارجي به هم به اين دو عارضه طبيعي و مصنوعي اشاره شده كه يكي از جاذبه هاي گردشگري تهران محسوب مي شود. درياچه مصنوعي چيتگر، به گونه اي احداث شده كه در ۴ فصل سال، آب درياچه وجود دارد و شما مي توانيد در هر فصلي از سال از تفريحات دریاچه چیتگر استفاده كنيد.

تفريحات دریاچه چیتگر تهران، خالي از لطف نيست

تاثير دریاچه چیتگر تهران بر افزايش پيش فروش و فروش واحدهاي مسكوني/تجاري منطقه

عوامل طبيعي و مصنوعي از همان ابتداي تاريخ در رشد و توسعه تمدن ها نقش بسزايي داشته است و در همين راستا، اين درياچه نيز باعث شده تا هر ماه بر تعداد خريداران و مشتريان اين منطقه افزوده شود. اكثر خريداران و مشتريان منطقه بخاطر برخورداري از تفريحات سالم درياچه دوست دارند كه در منطقه ۲۲ تهران، واحدي را خريداري كنند. اكنون مردم به سبب درياچه چيتگر دوست دارند كه در اين منطقه از تهران، واحد مسكوني/ تجاري را خريداري كنند.

 

دریاچه چیتگر تهران و رشد روز افزون برج سازي

جاذبه توريستي درياچه چيتگر موجب رشد روز افزون برج سازي در منطقه ۲۲ شده، طوري كه اكثر شركت هاي برج سازي كه در اين منطقه مشغول به كار هستند با سرعت بيش تري، برج هاي خود را با امكانات جديدتري احداث مي كنند تا خريداران و مشتريان بتوانند واحدهاي جديد را انتخاب كرده و خريداري كنند. برج هايي كه در اين منطقه ساخته مي شوند، به نحوي ساخته مي شوند كه به درياچه ديد داشته باشند و اين يكي از مزيت هاي واحدهاي مسكوني/ تجاري منطقه ۲۲ تهران شده است. جاذبه توريستي درياچه موجب شده كه حتي برخي از مردم حتي از شهرهاي دور و نزديك شهر تهران تمايل به خريد ملك در اين منطقه را داشته باشند.

نتيجه گيري

دریاچه چیتگر تهران يكي از جاذبه هاي توريستي است كه در جذب خريدار و مشتري به منطقه ۲۲ تهران نقش بسزايي دارد و به همين دليل است كه خريداران و مشتريان بيش تري به سوي منطقه گسيل مي شوند تا بتوانند واحدهاي دلخواه مسكوني/ تجاري خود را خريداري كنند.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه